Puttholt-Huken

 

Bilder fra Ski-dagen i Puttholt-Huken 19. mars 2011

Denne helga i mars 2011 ble det invitert til lunsj med mulighet for ski-tur med

utgangspunkt fra den nye Huken i Puttholtet. Og fremmøtet var stort, både med og uten ski...