Storby turer

Verona mai 2018

 

 
Warszawa 2016

Gdansk mai 2017

Amsterdam  mai 2014

 

Split mai 2015

Dublin  mai 2012

 

Gøteborg  mai 2013

   

Krakow  mai 2010

Tallin 2011

Barcelona april/mai 2006

Madrid mai 2007

København  1. mai 2008

Stockholm  mai 2009