Sykkelturer 2007

29. august reiste vi til Gardasjøen på årets sykkeltur ...
Men først forberedte vi oss i hjemlige trakter, her noen bilder fra turene...
 
Her raster vi ved Aurtjern i Ullensaker på årets første tur, 6. mai:
           
Her raster vi ved Svanfoss sluser i Nes på andre turen, 20. mai:
 

Fra sykkelturen 3. juni 2007 som gikk fra Fjellhamar til Fetsund lenser:

Fra sykkelturen 1. juli 2007 som gikk fra gamle Nebbenes og rundt Hurdalsjøen:

Årets siste oppkjøring til sykkelturen ved Gardasjøen foregikk i realistiske omgivelser
på og rundt Mjøsa. Her er noen bilder..: